Hoe lang sta ik op de zwarte lijst? Hoe geraak ik eraf?

Hoelang Sta Je Op De Zwarte Lijst Geld Lenen Zonder BankHeb je jezelf (ooit) in financiële nesten gewerkt? Ondanks vele voorzorgsmaatregelen, kan het iedereen overkomen. De zwarte lijst klinkt huiveringwekkend, maar is het zeker niet. Eigenlijk is het niet meer dan een hulpmiddel voor consumenten en kredietverstrekkers om echt zware schulden te voorkomen. De zwarte lijst velt ook geen eeuwig oordeel: even plots als je erop kwam, geraak je er ook weer af. Hoe lang je op de zwarte lijst blijft staan, hangt af van het soort lening en wanbetaling.

Zwarte lijst of niet, simuleer hier je lening!

Nut van de zwarte lijst voor jou?

Het doel van de zwarte lijst is tweeledig: enerzijds voorkomen dat jij je als consument (nog) diep(er) in de schulden werkt, anderzijds kredietverstrekkers transparante informatie geven over jouw financiële bekwaamheid.  De Nationale Bank van België (NBB) verzamelt gegevens over alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten afgesloten door natuurlijke personen voor private doeleinden. Dit instrument van de NBB tegen overmatige schuldenlast heet officieel de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Indien je een lening niet tijdig hebt kunnen aflossen, kan het dus dat je op de zwarte lijst belandt. Deze ‘registratie wegens wanbetaling’ gebeurt om verschillende redenen, telkens ook weer afhankelijk van het soort krediet dat je als consument hebt geopend. Beschouw de CKP niet zozeer als een bestraffing, wel een preventief middel tegen een grotere schuldenlast voor particulieren.

Niet-geregulariseerde versus geregulariseerde wanbetaling

Met de juridische term ‘bewaartermjn van de bestanden’ wordt verwezen naar hoe lang je op deze zwarte lijst, beheerd door de NBB, kan blijven staan. Ben je jouw kredietovereenkomst gewoon correct nagekomen? Dan blijf je er tot drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de verbintenis op staan. Heb je je bezondigd aan een wanbetaling? Dan blijf je er uiteraard langer op staan.

Wanneer je jouw schuld niet kon aflossen, blijf je er tien jaar op staan. Dit vanaf de datum van de eerste registratie van de – in dit geval niet-geregulariseerde – wanbetaling. Kon je de achterstallige schuld na verloop van tijd wel inlossen? Dan blijf je er in principe 1 jaar vanaf de goedkeuring van de schuldaflossing op staan. Tenzij je hiermee de termijn van 10 jaar overschrijdt. Je kan er dus nooit langer dan 10 jaar op staan.

Plichten en rechten als kredietnemer en -gever

Financiële instellingen erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn verplicht inlichtingen in te winnen bij de Centrale alvorens een lening te verstrekken. Hierdoor kan de kredietverstrekker oordelen of de afbetaling van de lening een risico inhoudt of niet. Die risicoberekening wordt door elke financiële instelling anders beoordeeld. Zo kan het dus dat je door een bepaalde instelling geen lening werd verschaft, terwijl een andere hier geen probleem voor voorziet.

Als kandidaat voor een krediet heb jij dan weer het recht jouw gegevens op te vragen. Wanneer de reglementaire bewaartermijn is verstreken en jij dus je verbintenis correct bent nagekomen, wordt je geschrapt van de lijst. Dit kan je controleren. Je hebt als consument een persoonlijk toegangsrecht tot de zwarte lijst. Toegang kan je krijgen via het internet, met behulp van je elektronische identiteitskaart, per brief of aan de loketten van de Nationale Bank in Brussel. Telefonisch kan je geen inzage verkrijgen. Kloppen je gegevens niet? Dan kan je natuurlijk een rechtzetting aanvragen.

Niets is voor altijd, ook de zwarte lijst niet

De bewaartermijnen van de verzamelde gegevens, m.a.w. hoe lang je nu exact op die zwarte lijst blijft staan, hangt dus volledig af van de aard van de gegevens. Net zoals een kredietverstrekker verplicht is je gegevens te controleren en ze door te geven bij wanbetaling, moet diezelfde instelling ook vervroegde terugbetaling of ontbinding van overeenkomsten melden aan de Centrale.

Het schrappen gebeurt automatisch. Je hoeft dus niets te doen wanneer je jouw schuld hebt vereffend. De wanbetaling blijft geregistreerd staan voor 1 jaar, maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kan lenen in de tussentijd. Je bent tenslotte schuldenvrij!

Start hier je aanvraag voor een lening!

Let op: geld lenen kost ook geld.